💋Vitajte na oficiálnej webovej stránke noeifevo

Zásady ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 17. februára 2023.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorenéTermsFeed Šablóna zásad ochrany osobných údajov PIPEDA.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za týchto podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

    "Konto" znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.

    "Spoločnosť" (v tejto Zmluve uvádzaná ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naša") sa vzťahuje na Smart Lifepo4 Battery & Home Energy Storage & Smart Charger | Noeifevo

    "Krajina" sa vzťahuje na Čínu.

    "Súbory cookie" sú malé súbory, ktoré webová stránka umiestňuje do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré okrem iného obsahujú údaje o Vašej histórii prehliadania na danej webovej stránke.

    "Zariadenie" znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

    "Osobné údaje" sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

    "Služba" sa vzťahuje na webovú lokalitu.

    "Údaje o používaní" sa vzťahujú na automaticky zhromažďované údaje, ktoré sú generované buď používaním Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

    "Webová stránka" odkazuje na Smart Lifepo4 Battery & Home Energy Storage & Smart Charger | Noeifevo, dostupná z https://noeifevo.de.

    "Vy" znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo iný právny subjekt, v mene ktorého takáto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zozbieraných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

    E-mailová adresa

    Meno a priezvisko

    Telefónne číslo

    Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré Váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie.

Sledovacie technológie a súbory cookie

Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity na našej službe a ukladanie určitých informácií. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu Našej služby sa používajú sledovacie technológie, ako sú majáky, značky a skripty. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení. Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však Súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste nastavenie Vášho prehliadača neupravili tak, aby odmietal súbory Cookies, naša Služba môže používať súbory Cookies.

Webové majáky. Niektoré časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové signály (označované aj ako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej časti a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť "trvalé" alebo "relácie". Trvalé súbory cookie zostávajú vo Vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, aj keď ste offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako zavriete svoj webový prehliadač.

Na účely uvedené nižšie používame reláciu aj trvalé súbory cookie:

Nevyhnutné / základné súbory cookie

Typ: Súbory cookie relácie

Spravuje: Us

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom webovej lokality a na to, aby ste mohli používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a predchádzať podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby mohli poskytovať.

Zásady používania súborov cookie / Oznámenie Prijímanie súborov cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Us

Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webovej lokalite.

Funkčnosť Súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Us

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte pri používaní webovej lokality, napríklad zapamätať si vaše prihlasovacie údaje alebo jazykové preferencie. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť Vám osobnejší zážitok a vyhnúť sa tomu, aby ste museli pri každom použití webovej lokality znovu zadávať svoje preferencie.

Sledovacie a výkonnostné súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Tretie strany

Účel: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti webovej lokality a o tom, ako používatelia používajú webovú lokalitu. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie môžu priamo alebo nepriamo identifikovať vás ako individuálneho návštevníka. Je to preto, že zhromaždené informácie sú zvyčajne spojené s pseudonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na Webovú lokalitu. Tieto súbory cookie môžeme používať aj na testovanie nových stránok, funkcií alebo nových funkcií Webovej lokality, aby sme zistili, ako na ne reagujú naši používatelia.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na tieto účely:

Poskytovanie a údržba našej služby vrátane monitorovania používania našej služby.

Správa vášho účtu:spravovať Vašu registráciu ako používateľa Služby. Poskytnuté osobné údaje Vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú dostupné pre Vás ako registrovaného používateľa.

Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom služby.

Kontaktovať vás: Kontaktovať Vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie mobilnej aplikácie, týkajúce sa aktualizácií alebo informačných oznámení súvisiacich s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.

Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.

spravovať Vaše žiadosti: Aby sme mohli vybavovať a spravovať Vaše žiadosti adresované Nám.

Pre obchodné transfery: Môžeme použiť vaše údaje na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúceho podniku alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj nami uchovávané osobné údaje o používateľoch našich služieb.

Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby, spracovať platby, kontaktovať vás.

Pre obchodné transfery: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inej spoločnosti alebo počas rokovaní o takejto akvizícii.

S pridruženými spoločnosťami: V takom prípade budeme od týchto pobočiek vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú Našu materskú spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partnerov v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod našou spoločnou kontrolou.

S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.

S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných oblastiach s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne šírené mimo nich.

S vaším súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme zverejniť na akýkoľvek iný účel s Vaším súhlasom.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude uchovávať aj Údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti Našej služby, alebo ak sme právne povinní uchovávať tieto údaje dlhšiu dobu.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na ďalších miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenášané do počítačov - a uchovávané v počítačoch - nachádzajúcich sa mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov Vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje Vaše odoslanie takýchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s Vašimi údajmi v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos Vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak sa Spoločnosť zúčastňuje na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako sa Vaše osobné údaje prenesú a začnú sa na ne vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov, poskytneme Vám oznámenie.

Orgány činné v trestnom konaní

Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak ide o odpoveď na platnú žiadosť orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

           Splnenie zákonnej povinnosti

           chrániť a brániť práva alebo majetok spoločnosti

          predchádzať alebo vyšetrovať možné protiprávne konanie v súvislosti so službou.

           chrániť osobnú bezpečnosť používateľov služby alebo verejnosti.

             Ochrana pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana súkromia detí

Naša služba neoslovuje osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili Osobné údaje od osoby mladšej ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z Našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ pre spracovanie Vašich údajov a Vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto údajov vyžadovať súhlas Vášho rodiča.

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii (kalifornský zákon Shine the Light)

Podľa kalifornského občianskeho zákonníka, oddielu 1798 (kalifornský zákon Shine the Light) môžu obyvatelia Kalifornie, ktorí s nami majú nadviazaný obchodný vzťah, raz ročne požiadať o informácie o zdieľaní svojich osobných údajov s tretími stranami na účely priameho marketingu tretích strán.

Ak chcete požiadať o ďalšie informácie podľa kalifornského zákona Shine the Light a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Práva na súkromie maloletých používateľov v Kalifornii (článok 22581 kalifornského zákonníka o podnikaní a povolaniach)

Kalifornský obchodný a profesijný zákonník, oddiel 22581, umožňuje obyvateľom Kalifornie mladším ako 18 rokov, ktorí sú registrovanými používateľmi online stránok, služieb alebo aplikácií, požiadať o odstránenie obsahu alebo informácií, ktoré verejne zverejnili, a dosiahnuť ich odstránenie.

Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov a ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uviesť e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom.

Uvedomte si, že Vaša žiadosť nezaručuje úplné alebo komplexné odstránenie obsahu alebo informácií zverejnených online a že zákon nemusí za určitých okolností umožňovať alebo vyžadovať ich odstránenie.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás o tom budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným oznámením v Našej službe a aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov, či nedošlo k nejakým zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

Navštívením tejto stránky na našej webovej stránke: https://noeifevo.de

Zaslaním e-mailu na adresu: noeifevo@outlook.com

ZURÜCK NACH OBEN