💋Witaj na oficjalnej stronie internetowej noeifevo

Warunki użytkowania

PRZEGLĄD

Ta strona jest prowadzona przez noeifevo. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do noeifevo. Noeifevo oferuje tę stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia, usługi i produkty ("Usługa") dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując cokolwiek od nas, bierzesz udział w naszej "Usłudze" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki użytkowania", "Warunki"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub autorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej Witryny. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części Witryny, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków użytkowania.

Aby chronić swoje bezpieczeństwo oraz uzasadnione prawa i interesy, przed skorzystaniem z Usługi należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji i użytkowania produktu i oprogramowania. Nieprzestrzeganie i nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała użytkownika lub innych osób, a także uszkodzenie produktu lub innego mienia znajdującego się w pobliżu. W przypadku korzystania z produktu uznaje się, że użytkownik uważnie przeczytał instrukcję instalacji i użytkowania produktu i oprogramowania oraz że zrozumiał, uznał i zaakceptował wszystkie warunki.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom użytkowania. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w każdej chwili na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Strony po zamieszczeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na stronie Shopify Inc. Zapewniają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi do Ciebie.

SEKCJA 1 - WARUNKI OGÓLNE

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na niniejsze Warunki. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub kraju zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub kraju zamieszkania i udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z Usługi przez osoby nieletnie pozostające pod jego opieką. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w żadnym nielegalnym lub nieuprawnionym celu, ani też nie może naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich) podczas korzystania z Usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje zachowanie podczas korzystania z naszych Usług i zobowiązuje się nie zakłócać normalnego działania Strony ani nie szkodzić interesom państwa, społeczeństwa lub innych użytkowników. Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów lub kodów o charakterze destrukcyjnym. Użytkownik zgadza się, że może podlegać ostrzeżeniom, ograniczeniom lub zakazom korzystania z niektórych lub wszystkich Usług, jeśli zostanie zgłoszony przez nas lub innych użytkowników jako naruszający lub łamiący którykolwiek z Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

SEKCJA 2 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone z lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień złożonych z tym samym adresem rozliczeniowym i/lub wysyłkowym. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Korzystanie z naszych usług lub zakup naszych produktów jest przeznaczony do użytku osobistego lub rodzinnego. Użytkownik zobowiązuje się nie dekompilować, dezasemblować, odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Produktu, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje zawarte na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie wszelkich zmian na naszej stronie internetowej.

SEKCJA 4 - ZMIANY W SERWISIE I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy).

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne online wyłącznie za pośrednictwem Strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące produktów lub usług na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione. Nie gwarantujemy, że jakość lub wydajność jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ZAKUPIE I KONCIE

Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ich ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zatwierdzania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Wszelkie korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców będących osobami trzecimi i zgadza się na nie. Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od dostawców będących osobami trzecimi. Linki do stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności, a także nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za Materiały osób trzecich lub Witryny osób trzecich ani żadne inne Materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy w związku z zakupem lub wykorzystaniem jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek witrynami stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami dostawcy zewnętrznego i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do dostawcy strony trzeciej.

SEKCJA 9 - Własność intelektualna

Jesteśmy jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich praw i tytułów do Usług i Produktów. Nie udzielamy użytkownikowi żadnych praw do posiadania lub korzystania z patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innych praw do czegokolwiek zawartego w naszych Usługach lub Produktach bez naszej pisemnej zgody. Użytkownik zgadza się nie ubiegać się ani nie rejestrować żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi patentów, znaków towarowych, praw autorskich, nazw domen i innych praw własności intelektualnej w żadnym kraju ani regionie w związku z korzystaniem z naszych Usług i Produktów.

Zgadzasz się, że własność (w tym, ale nie tylko, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej) utworów (zwanych dalej "Utworami Pochodnymi") stworzonych przy użyciu utworów, materiałów, informacji itp. z których korzystasz obecnie lub możesz korzystać w przyszłości za zgodą od nas lub z wykorzystaniem którejkolwiek z naszych obecnych i przyszłych Usług (w tym, ale nie tylko, narzędzi do tworzenia itp.) będzie dzielona między noeifevo i Użytkowników.

Zgadzasz się, że Twoje własne odtworzenie (w tym m.in. adaptacja, kompilacja) na podstawie dzieł pochodnych wymaga naszej zgody oraz że nie możesz nabyć ani rościć sobie żadnych niezależnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności do takich nowych dzieł bez naszej zgody na ich wykorzystanie, odsprzedaż, dystrybucję, cesję lub sublicencję.

SEKCJA 10 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Gdy użytkownik przesyła pewne określone materiały (np. prace konkursowe) w odpowiedzi na naszą prośbę lub bez naszej prośby, przesyła kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "Treść"), użytkownik zgadza się, że jego Treść nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, praw osobistych lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoja Treść nie będzie zawierała materiałów zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby zakłócić w jakikolwiek sposób działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się lub wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek Treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie tworzone przez siebie treści i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone przez naszych użytkowników, możesz skontaktować się z nami i przedstawić pisemny dowód, że jesteś właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem właściciela.

Zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie treści, które nam przekazujesz w dowolnym czasie bez ograniczeń. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek treści; (2) do zapłaty wynagrodzenia za jakiekolwiek treści; lub (3) do odpowiedzi na jakiekolwiek treści. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać Treści, które według naszego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczerstwa, zniesławienia, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne, lub które naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania.

SEKCJA 11 - DANE OSOBOWE

Użytkownik rozumie, że jego Treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmuje (a) transmisję przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu wysyłania informacji o działalności lub innych istotnych informacji handlowych za pośrednictwem stron poczty elektronicznej lub innych środków zgodnych z prawem. W przypadku korzystania z operatorów komunikacyjnych, użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie odpowiednich usług lub innych informacji wysyłanych do nich przez nas lub firmy współpracujące za pośrednictwem systemów usług o wartości dodanej lub innych środków, innych informacji, w tym między innymi informacji o powiadomieniach, informacji promocyjnych, informacji reklamowych itp. Jeśli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać powyższych informacji, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób wskazany w wiadomości e-mail lub na adres podany na końcu niniejszej Umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu jest chronione przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.

SEKCJA 12 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji wszelkich informacji lub anulowania wszelkich zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). . Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia jakichkolwiek informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że wymaga tego prawo. Żadna podana data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazówka, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 13 - ZAKAZANE UŻYTKOWANIE

Poza wszelkimi innymi zakazami określonymi w Warunkach użytkowania, zabrania się Użytkownikowi korzystania z Witryny lub jej Treści: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub angażowania się w jakiekolwiek działania niezgodne z prawem; (c) z naruszeniem jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów, zasad, prawa lub rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, nadużywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innych rodzajów złośliwych kodów, które są lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób do zakłócenia funkcjonalności lub działania Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamu, phishu, pharmingu, pretekstu, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub dowolnej powiązanej strony internetowej, jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z zakazanych sposobów korzystania.

SEKCJA 14 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Nie zapewniamy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne. Użytkownik zgadza się, że możemy od czasu do czasu usuwać Usługę na czas nieokreślony lub zakończyć jej świadczenie w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za jej pośrednictwem są dostarczane (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności. W żadnym wypadku noeifevo, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłej odpowiedzialności lub innej, wynikającej z odpowiedzialności użytkownika za korzystanie z jakichkolwiek Usług lub Produktów zakupionych za pośrednictwem Serwisu lub za wszelkie inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Serwisu lub jakiegokolwiek Produktu, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek Treści (lub Produktów) zamieszczonej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich państwach lub jurysdykcjach jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 15 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić noeifevo oraz nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub dokumentów w nim zawartych, lub naruszeniem przez Ciebie prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 16 - KLAUZULA ROZDZIELNOŚCI

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z serwisu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za wyłączoną z niniejszych Warunków korzystania z serwisu, przy czym postanowienie takie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 17 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron, które powstały przed Datą Rozwiązania, będą kontynuowane dla wszystkich celów po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Niniejsze Warunki użytkowania będą obowiązywać do momentu ich rozwiązania przez Państwa lub nas. Użytkownik może rozwiązać niniejsze Warunki korzystania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub jeśli zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli, według naszego uznania, nie zastosujesz się do któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania, lub podejrzewamy, że nie zastosowałeś się do nich, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania Umowy i włącznie z nim; i/lub możemy odpowiednio odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 18 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, bez ograniczeń, wcześniejsze wersje Regulaminu). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu nie będą interpretowane przeciwko stronie redagującej.

SEKCJA 19 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki korzystania z usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu usługi, są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

SEKCJA 20 - ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Z najbardziej aktualną wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 21 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres sale@Noeifevo.com.

 

ZURÜCK NACH OBEN